Advania cybersikkerhed


Få et sikkert IT-miljø – og en sund cybersikkerhedskultur.

 

Cybersikkerhed er topprioritet hos Advania
Cybersikkerhed & Konkurrencefordele

Ni ud af ti SMV’er har indført cybersikkerhedstiltag.

Halvdelen rapporterer konkurrencefordele.

En ting er sikkert: Cybersikkerhed er den måske vigtigste del af jeres IT-sikkerhed. Cybersikkerhed fokuserer specifikt på at beskytte jeres systemer og data mod trusler fra ”cyberspace”, som f.eks. angreb med malware og phishing-forsøg.

Cyberkriminalitet mod virksomheder er steget markant de senere år, særligt i Danmark, hvor Center for Cybersikkerhed klassificerer truslen fra cyberkriminalitet som ”meget høj”. Vurderingen undrer ikke, hvis man kaster et blik på tallene: I første halvår af 2023 blev  alle danske virksomheder i gennemsnit ramt af cyberangreb 2.521 gange om ugen. En stigning på hele 61 pct. i forhold til samme periode året før.

Cybersikkerhed giver konkurrencefordele

Der er med andre ord stærkt behov for cybersikkerhed i danske virksomheder. Lang de fleste danske virksomheder, heriblandt hele 92% af alle SMV’er, har da også indført tiltag mod at sikre deres virksomhed mod cyberangreb. Og hvad mere er:

Blandt virksomhederne, der har indført cybersikkerhedstiltag, siger over halvdelen, at det har ført til flere konkurrencefordele.


Ser man alene på de virksomheder, der har indført mere end ti sikkerhedstiltag, oplever langt størstedelen konkurrencefordele. Der tegner sig generelt et billede: Jo flere cybersikkerhedstiltag, desto flere konkurrencefordele.

Hos os i Advania undrer det ikke, at fokus på cybersikkerhed styrker virksomheders konkurrenceevne. Det kan vi se, når vi til daglig rådgiver vores kunder i cybersikkerhed. Effekten spreder sig i organisationen som nytænkning af processer og forenkling af arbejdsgange – og videre ud i omverden, hvor der er øget tillid fra investorer, samarbejdspartnere og kunder.

Læs mere her på siden, hvordan vi hjælper danske virksomheder med cybersikkerhed ved at skabe en god sikkerhedskultur og sikkerhedsoptimeret teknik.

Kontakt os i dag, hvis det er tid til at styrke jeres cybersikkerhed.

 

En sund sikkerhedskultur

Kan jeres medarbejdere genkende et cyberangreb, når de ser ét?

Jeres medarbejdere er formentlig det svageste led i jeres IT-sikkerhed. Det gælder for alle virksomheder, hvorfor man taler om ”den menneskelige faktor” i cybersikkerheden.

Vi har derfor fokus på at uddanne jeres medarbejdere, så de kan genkende et cyberangreb, når de ser ét. Og så de ved, hvordan de skal reagere. De lærer at identificere phishing-forsøg og andre cyberangreb, rapportere sikkerhedsproblemer og oprette stærke adgangskoder.

Uddannelse af jeres medarbejdere i cybersikkerhed er også med til at skabe en sund og positiv sikkerhedskultur, som er et vigtigt element i jeres cybersikkerhed. Kulturen skal anerkende, at det er svært helt at undgå, at der klikkes på skadelige links. Så tør medarbejderne nemlig sige til straks, skaden er sket og forhåbentlig mindske dens omfang. Og alle ved, hvor de skal henvende sig.

Kontakt os i dag, hvis du vil høre mere om sikkerhedsuddannelse af jeres medarbejdere.

En sikker IT-infrastruktur

Luk sikkerhedshullerne i jeres IT-infrastruktur

Advania Icon_Pink_Laptop Heart
Løbende opdateringer af software

Forældet software er en af de største risici for sikkerhedsbrud. Vi hjælper jeres med, at jeres systemer og applikationer altid er opdaterede med de seneste sikkerhedsrettelser og patches. Det minimerer risikoen for udnyttelse gennem kendte sårbarheder.

Advania Icon_Pink_Data Centre
Vedligehold eller forbedring af automatisk backup

Data er som bekendt værdifuld, og tabet af den kan være ødelæggende. Vi implementerer og vedligeholder en automatisk backup-løsning, så jeres kritiske data er sikret og nemt kan gendannes i tilfælde af dataforlis eller ransomware-angreb.

Advania Icon_Pink_Customer Case
Øget beskyttelse af administrative brugerkonti

Administrative konti har høj adgang og er derfor attraktive mål for cyberangreb. Vi hjælper jer med at implementere stærke autentificeringsmetoder, som f.eks. tofaktorgodkendelse, og sikre, at kun autoriserede personer har adgang til privilegerede systemkonti.

Advania Icon_Pink_IT Infrastructure
Øget netværkssikkerhed og kryptering

Fra firewalls til VPN'er kan vi styrke jeres netværkssikkerhed og sikre, at dataoverførsler sker krypteret.

Det reducerer risikoen for uautoriseret adgang og datalækager.

Advania Icon_Pink_Information
Bedre foranstaltninger mod malware

Få et ekstra lag beskyttelse mod malware- og ransomware-angreb ved at installere avancerede antivirusprogrammer og andre beskyttelsesmekanismer. Vi hjælper med implementeringen og efterfølgende løbende overvågning samt hurtig reaktion i tilfælde af et angreb.

Hvis den menneskelige faktor udgør den ene hovedbestanddel af jeres cybersikkerhed, udgør jeres sikkerhedsinfrastruktur den anden. Her kan flere indsatser beskytte jer bedre mod cyberangreb. Vi lister her nogle nøgleområder, vi kan hjælpe jer med at styrke.

Kontakt os i dag, hvis vi skal gøre jeres virksomhed modstandsdygtig over for dagens cybertrusselsbillede.

Michael Mather, IT- og Digitaliseringschef
Odense Renovation A/S

”Vi blev mødt af et meget professionelt team, og blev holdt i hånden i hele opstartsfasen. Nu mødes vi regelmæssigt med vores to faste kontaktpersoner, og de møder sikrer det gensidige kendskab, der giver os mest cybersikkerhed for pengene.”

SPØRGSMÅL OM CYBERSIKKERHED

Lad os hjælpe dig med de mange spørgsmål, du og dine medarbejdere garanteret har til cybersikkerhed og hackerangreb.

Hvad er phishing, og hvordan kan jeg undgå det?

Phishing er en form for cyberangreb, hvor angriberen forsøger at lokke information ud af dig, ofte gennem bedrageriske e-mails eller beskeder. For at undgå phishing er det vigtigt at være opmærksom på mistænkelige e-mails, ikke klikke på links fra ukendte kilder og altid få bekræftet – ansigt til ansigt eller i et telefonopkald – ægtheden af en anmodning om personlige oplysninger eller pengeoverførsler.

Hvad er et stærkt password, og hvorfor er det vigtigt?

Et stærkt password er typisk en kombination af bogstaver (både store og små), tal og specialtegn. Det skal være langt nok (mindst 12 tegn anbefales) og unikt for hver konto. Stærke passwords er vigtige, da de gør det sværere for hackere at få adgang til dine konti og herigennem din virksomheds data.

Hvad er tofaktorautentisering, og skal jeg bruge det?

Tofaktorautentisering (2FA) tilføjer et ekstra lag af sikkerhed ved at kræve to forskellige former for bekræftelse, før du får adgang til en konto – ofte en adgangskode og en kode sendt til din telefon. Det anbefales stærkt, at 2FA er påkrævet for alle jeres medarbejdere, når de logger ind i jeres systemer. Det betydeligt reducerer risikoen for uautoriseret adgang.

Hvordan holder jeg min software sikker?

For at holde din virksomheds software sikker, skal du sørge for løbende at opdatere og patche al software for at lukke sikkerhedshuller. Hav dertil stærke antivirus- og antimalware-programmer for at forebygge malwareangreb, og gennemfør regelmæssige sikkerhedsrevisioner for at identificere og adressere sårbarheder.

Hvordan kan jeg identificere en sikker hjemmeside?

Sikre hjemmesider bruger HTTPS-protokollen, hvilket betyder, at dataene mellem din browser og hjemmesiden er krypterede. Du kan identificere dette ved at se efter et hængelåsikon ved siden af URL'en i din browser.

Hvordan kan jeg beskytte sensitive oplysninger online?

Vær forsigtig med, hvad du og dine medarbejdere deler online og i e-mails. Vær altid skeptisk over for anmodninger om personlige oplysninger, selv fra tilsyneladende legitime kilder.

Hvad gør jeg, hvis jeg tror, min virksomhed er blevet hacket?

Hvis du mistænker, at din virksomhed er blevet hacket, skal du først og fremmest isolere de berørte systemer for at forhindre yderligere spredning af angrebet. Skift straks alle adgangskoder, og informer dit IT-team for at starte en detaljeret undersøgelse. Kontakt relevante myndigheder og overvej at rådføre dig med eksterne sikkerhedseksperter for professionel bistand. På den lidt længere bane skal de berørte parter, herunder kunder og partnere, informeres om sikkerhedsbruddet. Og der skal selvfølgelig iværksættes en grundig gennemgang af jeres sikkerhedsprotokoller for at styrke dem mod fremtidige angreb.

Tid til at styrke cybersikkerheden?

Executive Director, Sales
Executive Director, Sales

Martin Nyeng Christiansen