Advania cybersikkerhed

Få et sikkert IT-miljø – og en sund cybersikkerhedskultur.

Cybersikkerhed er topprioritet hos Advania
Cybersikkerhed & Konkurrencefordele

Ni ud af ti SMV’er har indført cybersikkerhedstiltag.

Halvdelen rapporterer konkurrencefordele.

En ting er sikkert: Cybersikkerhed er den måske vigtigste del af jeres IT-sikkerhed. Cybersikkerhed fokuserer specifikt på at beskytte jeres systemer og data mod trusler fra ”cyberspace”, som f.eks. angreb med malware og phishing-forsøg.
Cyberkriminalitet mod virksomheder er steget markant de senere år, særligt i Danmark, hvor Center for Cybersikkerhed klassificerer truslen fra cyberkriminalitet som ”meget høj”.

Vurderingen undrer ikke, hvis man ser på tallene: I første halvår af 2023 blev alle danske virksomheder i gennemsnit ramt af cyberangreb 2.521 gange om ugen. En stigning på hele 61 pct. i forhold til samme periode året før.

Cybersikkerhed giver konkurrencefordele

Der er med andre ord stærkt behov for cybersikkerhed i danske virksomheder. Lang de fleste danske virksomheder, heriblandt hele 92% af alle SMV’er, har da også indført tiltag mod at sikre deres virksomhed mod cyberangreb.

Og hvad mere er:
Blandt virksomhederne, der har indført cybersikkerhedstiltag, siger over halvdelen, at det har ført til flere konkurrencefordele.

Ser man alene på de virksomheder, der har indført mere end ti sikkerhedstiltag, oplever langt størstedelen konkurrencefordele. Der tegner sig et billede: Jo flere cybersikkerhedstiltag, desto flere konkurrencefordele.

Hos os i Advania undrer det ikke, at fokus på cybersikkerhed styrker virksomheders konkurrenceevne. Det kan vi se, når vi til daglig rådgiver vores kunder i cybersikkerhed. Effekten spreder sig i organisationen som nytænkning af processer og forenkling af arbejdsgange – og videre ud i omverden, hvor der er øget tillid fra investorer, samarbejdspartnere og kunder.

Læs mere her på siden om, hvordan vi hjælper danske virksomheder med cybersikkerhed ved at skabe en god sikkerhedskultur og sikkerhedsoptimeret teknik. 

Eller kontakt os i dag, hvis det er tid til at styrke jeres cybersikkerhed.

En sund sikkerhedskultur

Kan jeres medarbejdere genkende et cyberangreb, når de ser ét?

Jeres medarbejdere er formentlig det svageste led i jeres IT-sikkerhed. Det gælder for alle virksomheder, hvorfor man taler om ”den menneskelige faktor” i cybersikkerheden.

Vi har derfor fokus på at uddanne jeres medarbejdere, så de kan genkende et cyberangreb, når de ser ét. Og så de ved, hvordan de skal reagere. De lærer at identificere phishing-forsøg og andre cyberangreb, rapportere sikkerhedsproblemer og oprette stærke adgangskoder.

Uddannelse af jeres medarbejdere i cybersikkerhed er også med til at skabe en sund og positiv sikkerhedskultur, som er et vigtigt element i jeres cybersikkerhed. Kulturen skal anerkende, at det er svært helt at undgå, at der klikkes på skadelige links og motivere til at anmelde det, straks skaden er sket.

Kontakt os i dag, hvis du vil høre mere om sikkerhedsuddannelse af jeres medarbejdere.

Luk sikkerhedshullerne i jeres IT-infrastruktur

Hvis den menneskelige faktor udgør den ene hovedbestanddel af jeres cybersikkerhed, udgør jeres sikkerhedsinfrastruktur den anden. Her kan flere indsatser beskytte jer mod cyberangreb. Vi lister her nogle nøgleområder, vi kan hjælpe med at styrke.

Kontakt os i dag, hvis vi skal gøre jeres virksomhed modstandsdygtig over for dagens cybertrusselsbillede.

Michael Mather, IT- og Digitaliseringschef
Odense Renovation A/S

”Vi blev mødt af et meget professionelt team, og blev holdt i hånden i hele opstartsfasen. Nu mødes vi regelmæssigt med vores to faste kontaktpersoner...”

Tid til at styrke cybersikkerheden?

Head of Cybersecurity

Aein Jebelli