Advania-Whistelblower-3
GIV LYD, HVIS VI GØR GALT

Whistleblowerkanal

Vores whistleblowerkanal giver både medarbejdere, samarbejdspartnere og andre mulighed for anonymt at meddele information eller mistanke om adfærd og handlinger, som ikke overholder gældende national og international lovgivning, strider mod vores interne regler for god ledelse og arbejdspladsadfærd eller ikke er i henhold til de standarder og frivillige regelsæt, som Advania har tilsluttet sig.

Du behøver ikke have bevis for din mistanke, men al information skal meddeles i god tro. Din meddelelse håndteres af WhistleB, som er juridisk og organisatorisk uafhængig af Advania.

VI VIL VÆRE ORDENTLIGE

Advanias succes er brolagt med god og bæredygtig forretningsskik

Vores krav til os selv er, at virksomheder i Advaniagruppen er ansvarlige leverandører, bæredygtige forretninger og attraktive arbejdspladser, som overholder gældende national og international lovgivning, følger interne regler for god ledelse og arbejdspladsadfærd og arbejder i henhold til de standarder og frivillige regelsæt, som koncernen har tilsluttet sig.

Derfor har vi skrevet under på at integrere UN Global Compact 10 universelle principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi er også medlem af Responsible Business Alliance (RBA) der formulerer en række standarder for social, miljømæssig og etisk praksis i elektronikbranchen og dens forsyningskæder.

Hvor der opstår et misforhold mellem, hvad vi vil, og hvad vi gør, er der risiko for skade på vores medarbejder og omdømme. Begge påvirker vores evne til at skabe den fremgang og succes, vi har sat som mål.

Vores whistleblowerkanal leveres af firmaet WhistleB, og kan tilgås på alle typer enheder - inklusive smartphones. WhistleB sporer ikke IP-adresser eller andre oplysninger, der kan identificere en person, der sender en meddelelse. Alle meddelelser er krypteret og kan kun dekrypteres af udpegede personer. WhistleB kan ikke dekryptere og læse meddelelser.

Få mere information om anonymitet og om hvordan, du meddeler en mistanke. Se svar på almindelige spørgsmål og se introduktionsvideo. Begge er produceret af WhistleB.

WhistleB-By_Navex-Large
"En whistleblowerkanal sikrer, at den person, der anmelder, er beskyttet og ikke behøver at frygte chikane eller repressalier.

Det giver også virksomheden effektiv beskyttelse mod hændelser, der kan have alvorlige økonomiske konsekvenser og skade virksomhedens omdømme.

Først og fremmest betyder kanalen, at virksomhederne minimerer deres forretningsrisici, fordi den har en forebyggende effekt, men det giver dem også en chance for at handle hurtigt, når der sker en hændelse."
opret anmeldelse

Send en anonym anmeldelse