Background-color-blue-dark

Vilkår ved deltagelse i konkurrence

Når du deltager i en konkurrencen ved enten at registrere dig på advania.dk eller ved deltage i et vidensevent organiseret og afholdt af Advania Danmark A/S, gælder følgende vilkår:

Konkurrenceperiode

Konkurrencen løber fra den 1. januar 2023 til og med 31. december 2023. Vindere trækkes i forbindelse med de kampagner og vidensevents, Advania Danmark afvikler i perioden, og til hvilke der er tilknyttet en konkurrence.

Præmie

Præmier er personlige, kan ikke overdrages og kan ikke ombyttes til andre varer, kontanter eller præmier.

Præmie i form af billet til opvisningskamp mellem Holger Rune og Nick Kyrgios den 24. maj 2023 i Royal Arena består af én (1) billet per vinder.

Udtrækning af vinder

I konkurrenceperioden vil der i forbindelse med kampagner, webinarer og events, hvortil der er tilknyttet en konkurrence, blive trukket en tilfældig vinder blandt henholdsvis registrerede og deltagende tilmeldte.

Vindere af 'Holger Rune'

Vindere af præmie i form af billet til opvisningskamp mellem Holger Rune og Nick Kyrgios den 24. maj 2023 i Royal Arena, får besked senest 5 arbejdsdage efter eventet er afholdt.
 
Det er vinders eget ansvar at give oplysning om præmien til SKAT.

Besked til vinderen

Vinderne får direkte besked fra Advania Danmark på den mailadresse, der blev anvendt ved registrering på advania.dk.

Levering af præmie aftales med vindere.

Garanti og forsikring

Advania Danmark fraskriver sig ethvert faktisk og retligt krav i tilfælde af fejl og mangler ved præmien. Eventuelle klager og reklamation skal rettes direkte til leverandøren af præmien.

Deltagere

Registrerede personer og deltagende tilmeldte til et vidensevent afholdt af Advania Danmark, kan deltage i en konkurrence. Medarbejdere i Advania Danmark, samt tidligere vindere, kan ikke deltage.

Persondata

Vi henviser til vores retningslinjer for behandling af personoplysninger på advania.dk.

Andre vilkår

Konkurrencen er ikke oprettet og drives ikke af andre end Advania Danmark. Konkurrencen er ikke købsbetinget. Enhver tvist i forbindelse med konkurrencen skal afgøres i henhold til dansk ret.

Kontakt

Spørgsmål om konkurrencen rettes til Advania Danmark A/S
Marielundvej 46D
Danmark
CVR-nr. 32 64 34 85
Telefon 39 48 48 00.