Arctic Wolf til Odense Renovation
Odense renovation valgte Advania for at leve op til EU net- og informationssikkerhedsdirektiv (NIS2)
cybersikkerhed it-infrastruktur GDPR NIS2 01-05-2023

Arctic Wolf til Odense Renovation

Når en mellemstor virksomhed møder store cybersikkerhedsopgaver, er Arctic Wolf et effektivt løsningsvalg

Odense Renovation A/S er en mellemstor virksomhed med en mellemstor IT-afdeling og et tilsvarende budget. Vedtagelsen af EUs net- og informationssikkerhedsdirektiv, NIS2 gør virksomheden til leverandør til samfundet af vigtig infrastruktur, og pålægger den cybersikkerhedskrav svarende til dem et Security Operations Center (SOC) opfylder.

Ingen virksomhed er så lille, at den ikke risikere hackerangreb, og kun store virksomheder er store nok til at etablere eget SOC. Således afklaret gik Odense Renovation i gang med at afsøge løsningsmulighederne for at få en stor cybersikkerhedsopgave til at gå op med et mellemstort budget. Valget faldt på en håndteret sikkerhedsløsning leveret af firmaet Arctic Wolf og leveret gennem Advania Danmark.

 

Digitalisering gør samfundet mere sårbart og koster store cybersikkerhedskrav til flere virksomheder

Digitalisering betyder, at virksomheder sætter IT i centrum for alle sine aktiviteter og processer og opnår effektivitets- og produktivitetsfordele. Det gør flere og flere virksomheder, og det gør dem og deres drift mere og mere afhængig af IT. Den afhængighed er en sårbarhed overfor cyberangreb, og den sårbarhed bliver en sag for samfundet, når digitaliserede virksomheder leverer kritisk eller vigtig infrastruktur til samfundet.

Derfor har EUs medlemslande vedtaget NIS2-direktivet, der spejler den øgede digitalisering og sårbarhed, og stiller større krav til cybersikkerhed og robusthed til flere brancher og virksomheder end før.

Virksomheder der er omfattet af NIS2 skal implementere både den risikostyring og de skadesforebyggende og -begrænsende foranstaltninger, der sikrer fortsat drift i tilfælde af cyberangreb. I tilfælde af angreb skal virksomheder omgående kunne iværksætte detaljeret dataefterforskning og levere den rapportering til myndighederne, som er påkrævet under NIS2.

 

24/7/365 overvågning og beredskab på tværs af angrebsflader - og til en fair pris

Arctic Wolf er et effektivt løsningsvalg for en virksomhed som Odense Renovation og med en IT-afdeling med fokus på udviklingsorienteret drift af moderne IT, der understøtter forretningen. IT-afdelingen håndtere driftsopgaver på tværs af systemer og infrastruktur og risikostyrer effektivt på basis af de sårbarhedsanalyser og den overvågning på tværs af angrebsflader, som Arctic Wolf leverer.    Logo Main

 


Summen er en cybersikkerhedsløsning som svarer til både Odense Renovations størrelse og dens rolle som leverandør af vigtig infrastruktur til Danmark:

  • Den løbende analyse og dokumentation af virksomhedens IT-infrastruktur og -sårbarheder, der er grundlæggende for selv og internt at operationalisere og lede en effektiv og omfattende risikostyring.
  • 24/7/365 bemandet overvågning af angrebsflader og evaluering af alarmer udløst af Arctic Wolf klienter installeret på virksomhedens servere og enheder. Standsning af angreb gennem omgående nedlukning og afkobling af berørte servere og/eller enheder.
  • Remote adgang til eksperter i, og værktøjer til, hurtig oprydning og reetablering af servere, enheder og systemer i tilfælde og forlængelse af angrebsforsøg.
  • Dataefterforskning og kortlægning af angreb og vektor(er) samt dokumentation herfor til brug til rapportering til myndighederne i henhold til NIS2-krav.

 

Michael Mather
IT- og Digitaliseringschef
Odense Renovation A/S

”En virksomhed som vores er nødt til at finde en ekstern samarbejdspartner for at imødegå de store krav til cybersikkerhed som tiden og NIS2 stiller til os. Vi undersøgte bredt og valgte Arctic Wolf. Det er vi godt tilfredse med, og prisen er fair.

Vi blev mødt af et meget professionelt team, og blev holdt i hånden i hele opstartsfasen. Nu mødes vi regelmæssigt med vores to faste kontaktpersoner, og de møder sikrer det gensidige kendskab, der giver os mest cybersikkerhed for pengene.

Vi er glade for, at levering sker gennem Advania Danmark, som vi har handlet med i flere år. De viser, at vi er vigtige for dem - både når vi køber 2 og 1000 af en slags - og det gør en forskel.”

 

 
Advania skal være Nordeuropas foretrukne leverandør til virksomheder af IT-services og -løsninger - herunder dem der mest enkelt dækker virksomheders behov for øget og effektiv sikring af IT-infrastruktur og data mod angreb og tab. Advania leverer Security Operations Center (SOC) services til virksomheder fra eget fuldskala sikkerhedscenter i Norge, og forhandler håndterede IT-sikkerhedstjenester fra ledende udbydere. 

Advania Managed Services udbyder en komplet portefølje af BaaS- og DRaaS-ydelser til europæiske virksomheder med behov for verificeret sikkerhedskopiering af forretningskritiske data - uanset hvor i et hybrid- eller multi-cloud miljø data genereres og opbevares. Ydelserne leveres fra eget datacenter og håndteres af egne specialister.